Za západomoravskými a jihočeskými lidovými betlémy

08.12.2021

Vážená sestro, vážený bratře,

výbor TJ SOKOL - Uhříněves, z.s. připravil předvánoční výlet za lidovými betlémy. Dopoledne prohlídka expozic místního betlémářství v Schumpeterově domě a v muzeu Vysočiny (cca 12 velkých betlémů a řada menších) v Třešti. Odpoledne návštěva Domu gobelínů a tkalcovských řemesel, muzeum Jindřichohradecka, v němž jsou umístěny Krýzovy jesličky (největší mechanický lidový betlém na světě, který je zapsán v Guinnessově knize rekordů). Čas bude i na svařené víno na náměstí a prohlídku stánků s vánoční tematikou.

Pozor: nezapomeňte si vzít své turistické deníčky.

Termín: středa 8. prosince 2021

Doprava: autobus cestovní agentury ARCES

Cena: člen TJ SOKOL Uhříněves 200,- Kč, ostatní účastníci = nečlenové jednoty 885,- Kč.

Cena zahrnuje: dopravu, průvodcovské služby, vstupné do Schumpeterova domu a muzea Vysočiny v Třešti, vstupné do Domu gobelínů a muzea v Jindřichově Hradci, oběd.

Sraz: v 6:50 na rohu ulic Přátelství a Morávkova (naproti Normě), odjezd 7:00 hod. Návrat do Uhříněvsi cca 19:30 hod.

Přihlášky na zájezd u Michala Klicha v uhříněveském muzeu (email: michal.klich@praha22.cz,telefon 606 836 639), společně se zaplacenou cenou výletu, nejpozději do 20. listopadu 2021. Po tomto termínu budeme považovat vaši přihlášku za závaznou.

Upozorňujeme, že je nutné u všech zúčastněných pečlivě dodržet aktuální nařízení vlády v souvislosti s pandemií Covid-19 (očkování, testy).

Za výbor TJ SOKOL Uhříněves

Hana Nováková, starostka