Pozvánka na výlet

Kostelec nad Orlicí - město historie i přírodních krás
Hradec Králové - universitní město a učebnice architektury (Kotěra, Gočár, Liska)

Navštívíme Nový zámek v Kostelci nad Orlicí, kterým nás provede snacha majitele zámku Hana Kinská. Františka Kinského známe jako průvodce úspěšného seriálu České televize "Modrá krev". Seznámíme se s historií rodiny Kinských při prohlídce zámecké expozice "Život v biedermeieru". Prohlédneme si výstavy výtvarného umění v "Galerii Kinský" nebo navštívíme krátkou exkurzi do historie města Kostelec nad Orlicí v jeho muzejní expozici. Nenecháme si ujít rovněž procházku anglickým parkem, kde v té době budou rozkvétat poslové jara - bílé koberce bledulí.

Dále budeme pokračovat do Hradce Králové, kde navštívíme katedrálu svatého Ducha, obří akvárium s podvodním tunelem, projdeme se centrem města (Malé náměstí, Velké náměstí, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Gočárovo schodiště, terasy Karla Otčenáška, schodiště Bono Publico, Bílá věž, Pivovarské náměstí, terasy Pod kanovnickými domy, Zpívající stromy, Hučák (jez). Na závěr navštívíme Východočeské muzeum s expozicí o Gočárovi a architektuře Hradce Králové.


Pozor: nezapomeňte si vzít své turistické deníčky

Termín: středa 27. března 2024 
Doprava: autobus cestovní agentury ARCES

Cena: člen TJ SOKOL Uhříněves 490 Kč, ostatní účastníci = nečlenové jednoty 1.250 Kč.

Cena zahrnuje: dopravu, průvodcovské služby, popis navštívených míst, vstupné 
Cena nezahrnuje: společný oběd (restaurace v Hradci Králové)

Sraz: v 7:10 na rohu ulic Přátelství a Morávkova (naproti Normě), odjezd 7:15 hod. 
Návrat do Uhříněvsi cca 19:45 hod.

Přihlášky na zájezd jako vždy u Michala Klicha v Uhříněveském muzeu nejpozději do 20.3.2024 (email: michal.klich@praha22.cz,telefon 606 836 639).

Za výbor TJ SOKOL Uhříněves, z.s. 
Ing. Hana Nováková, starostkaUpozornění

Členové TJ Sokol Uhříněves mohou platit členské příspěvky bezhotovostně na 
č. ú.  533 845 23 49/0800
ve zprávě pro příjemce je třeba uvést identifikaci plátce v tomto tvaru:
příspěvek_příjmení_jméno (př.:  2020_Nový_Rudolf)


Rozvrh hodin v Sokolovně 2023-24
Chceš-li se dovědět více, klikni na žluté tlačítko níže