Upozornění na opatření v sokolovně

 V nejbližších dnech se očekává výrazný nástup Omikronové vlny mutace viru COVID-19.V

V této souvislosti bych Vám chtěla připomenout nutnost dodržování aktuálních protiepidemických patření přijatých vládou - z dlouhého výčtu vybírám:

  • zatím nebyla zrušena/upravena vyhláška o povinném očkováním pro seniory a další skupiny lidí.
    Současný kabinet Petra Fialy připravuje tuto vyhlášku upravit, její znění by mělo být k dispozici kolem 15.2.2022
  • vláda zavádí povinné testování na pracovištích. Bude se týkat všech zaměstnanců bez výjimky, tedy i těch očkovaných. Test na COVID-19 musí zaměstnanec od 17.2.2022 podstoupit 2x týdně
  • Dochází ke zkrácení karantény a izolace na 5 dnů
  • podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. (o ochraně veřejného zdraví) a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021 Sb. (o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění CPVID-19), jde-li o provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center

a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují následující podmínky:

mohou se prokázat:
  • dokladem o ukončeném očkování
  • dokladem o prodělané nemoci (osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní)

b) nařizuje provozovateli kontrolovat, prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví "čTečka" nebo jiného dokladu, splnění těchto podmínek

c) v případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, nesmí provozovatel takovou osobu do uvedených prostor vpustit

c) nařizuje osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru, nejde-li o osoby ze společné domácnosti nebo žáky jedné školy nebo je dozorující osoba


Vím, že toto nařízení vzbuzuje spoustu emocí. Buďme, prosím, trpěliví a ohleduplní vůči sobě navzájem. Jen tak se nám podaří tu potvoru COVID-19 porazit.

Těším se, že se brzy budeme opět setkávat na našich společných akcích, výletech po vlastech českých a moravských.

Děkuji za pochopení.

Za výbor TJ SOKOL
Ing. Hana Nováková, starostka

Výročí Sokola Uhříněves 2021 


Upozornění

Členové TJ Sokol Uhříněves mohou platit členské příspěvky bezhotovostně na 
č. ú.  533 845 23 49/0800
ve zprávě pro příjemce je třeba uvést identifikaci plátce v tomto tvaru:
příspěvek_příjmení_jméno (př.:  2020_Nový_Rudolf)


Rozvrh hodin v Sokolovně
Klikni na žlutý odkaz a dovíš se více