P O ZV Á N K A   N A   V Ý L E T

Za západomoravskými a jihočeskými lidovými betlémy

8. prosince 2021

Klikni na žlutý odkaz a dovíš se více

Výročí Sokola Uhříněves 2021 


Upozornění

Členové TJ Sokol Uhříněves mohou platit členské příspěvky bezhotovostně na 
č. ú.  533 845 23 49/0800
ve zprávě pro příjemce je třeba uvést identifikaci plátce v tomto tvaru:
příspěvek_příjmení_jméno (př.:  2020_Nový_Rudolf)


Rozvrh hodin v Sokolovně
Klikni na žlutý odkaz a dovíš se více