Informace

Dne 18. 11. 2020 byla podepsána smlouva o prodeji pozemku tak, jak bylo schváleno valnou hromadou.

MÚ bude pozemek využije výhradně ke zpřístupnění veřejnosti, na vybudování veřejného prostoru, stavby veřejné vybavenosti či stavby pro služby sloužící veřejnosti, zejména pak občanům MČ Praha 22. 


Upozornění

Od pondělí 12.10.2020 je uzavřena sokolovna na dobu neurčitou do odvolání.
Řídíme se nařízením vlády v rámci nových opatření proti šíření koronaviru, kdy mají být uzavřena vnitřní sportoviště.

O otevření vás budeme informovat.


Upozornění

Členové TJ Sokol Uhříněves mohou platit členské příspěvky bezhotovostně na 
č. ú.  533 845 23 49/0800
ve zprávě pro příjemce je třeba uvést identifikaci plátce v tomto tvaru: příspěvek_příjmení_jméno Rozvrh hodin v Sokolovně
Klikni na žlutý odkaz a dovíš se více  


Dámská šatna zatím nepokračuje