Pozvánka na výlet

Malebný bavorský Pasov, který ovlivňoval naše dějiny

Vážená sestro, vážený bratře,

výbor TJ SOKOL – Uhříněves, z.s. připravil, ve spolupráci s cestovní kanceláří Kiwi, jednodenní zájezd do Pasova – starobylého městečka na soutoku tří řek (Dunaj, Inn a Ilz). Leží těsně na hranici s Rakouskem a cca 60 km jižně od hranice s Českou republikou (přechod Strážný). Díky svojí malebnosti a barokní architektuře je hojně navštěvováno turisty. Celé město je protkáno úzkými křivolakými uličkami s kavárnami, atmosférou lehce připomínající italská města.

Absolvujeme procházku za historickými památkami. Ta bude zahrnovat Náměstí Rathausplatz, na němž stojí krásná městská radnice ze 13. století, katedrálu sv. Štěpána – monumentální stavbu s bílými věžemi a zelenými kopulemi (varhany největší v Evropě a 5. největší na světě), klášter Niedernburg. Dojdeme až na konec ostrohu při soutoku Innu a Dunaje. Můžeme přejít po mostě přes Inn a vystoupat ke klášteru Mariahilf (krásný výhled). Jistě si vybereme také některou z kaváren či restaurací.

Pozor: nezapomeňte si vzít své turistické deníčky.

Termín: středa 14. srpna 2024

Doprava: autobusem Mercedes, sklopná sedadla, WC, klimatizace
Cena: člen TJ SOKOL Uhříněves 490,- Kč, ostatní účastníci = nečlenové jednoty 880,- Kč.
Cena zahrnuje: dopravu, průvodcovské služby CK KIWI (Miroslava Gášková), popis navštívených míst, pojištění léčebných výloh v zahraničí

Sraz: v 6:25 na rohu ulic Přátelství a Morávkova (naproti Normě), odjezd 6:30 hod. Návrat do Uhříněvsi cca 20:00 hod.

Přihlášky na zájezd u Michala Klicha v uhříněveském muzeu (email: michal.klich@praha22.cz,telefon 606 836 639), nejpozději do 31. července 2024. 


Upozornění

Členové TJ Sokol Uhříněves mohou platit členské příspěvky bezhotovostně na 
č. ú.  533 845 23 49/0800
ve zprávě pro příjemce je třeba uvést identifikaci plátce v tomto tvaru:
příspěvek_příjmení_jméno (př.:  2020_Nový_Rudolf)


Rozvrh hodin v Sokolovně 2023-24
Chceš-li se dovědět více, klikni na žluté tlačítko níže