V roce 2021 první půlrok probíhá ve znamení pandemie. Tzn. velmi málo akcí, téměř žádné.

Ale přesto jsme nezaháleli. V sokolovně došlo k výměně a vylepšení osvětlení a 23.7.2021 byla provedena kolaudace opravy podlahy v tělocvičně (bylo provedeno vytmelení, obroušení a vyspravení parket, nové vyhotovení čar a výměna poškozených lišt. Upozornění

Členové TJ Sokol Uhříněves mohou platit členské příspěvky bezhotovostně na 
č. ú.  533 845 23 49/0800
ve zprávě pro příjemce je třeba uvést identifikaci plátce v tomto tvaru: příspěvek_příjmení_jméno Rozvrh hodin v Sokolovně
Klikni na žlutý odkaz a dovíš se více