Akce

Zde naleznete všechny akce letošního roku připravované i uskutečněné.

Pozvánka

na

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Tělocvičné jednoty Sokol Uhříněves,

která se uskuteční  v sobotu 16. října 2021 od 14,15 hodin v Uhříněveském muzeu, Nové náměstí 1 251/2. 

s tímto programem:

  • Zahájení - schválení programu
  • Volba komise pro návrh usnesení
  • Zpráva o činnosti jednoty za rok 2020
  • Zpráva revizní komise
  • Zpráva o hospodaření
  • Změna stanov jednoty
  • Plán činnosti a rozpočet na rok 2021
  • Občerstvení, diskuse, návrh usnesení a závěr

Srdečně zve výbor jednoty.

Nedostaví-li se do stanoveného začátku jednání ve 14,15 hodin nadpoloviční většina všech členů jednoty, bude od 14,30 hodin v souladu s § 5 stanov jednoty zahájena druhá valná hromada s týmž programem.

Na schůzi budete moci zaplatit členské a oddílové příspěvky na rok 2021, případně doplatit dlužné příspěvky za rok 2019 a 2020, proto prosíme, přineste členské legitimace pro kontrolu plateb. Děkujeme.


V roce 2021 první půlrok probíhá ve znamení pandemie. Tzn.  velmi málo bylo akcí, téměř žádné.

Ale přesto jsme nezaháleli. V sokolovně došlo k výměně a vylepšení osvětlení a 23.7.2021 byla provedena kolaudace opravy podlahy v tělocvičně (bylo provedeno vytmelení, obroušení a vyspravení parket, nové vyhotovení čar a výměna poškozených lišt.