Akce

Zde naleznete všechny akce letošního roku připravované i uskutečněné.


V roce 2021 první půlrok probíhá ve znamení pandemie. Tzn.  velmi málo bylo akcí, téměř žádné.

Ale přesto jsme nezaháleli. V sokolovně došlo k výměně a vylepšení osvětlení a 23.7.2021 byla provedena kolaudace opravy podlahy v tělocvičně (bylo provedeno vytmelení, obroušení a vyspravení parket, nové vyhotovení čar a výměna poškozených lišt.