2016

výbor TJ SOKOL - Uhříněves připravil na podzimní dny celodenní výlet na zámek Lednice. Prohlédli jsme si vybrané reprezentační prostory zámku, rozsáhlý skleník, krásný zámek parku, kde lze spatřit i další pamětihodnosti areálu nebo absolvovat romantickou projížďku lodí Valtice po ramenu řeky Dyje k Minaretu, provázenou výkladem o historii a...

Kdo se zajímá o historii sokolských spolků, nemohl si nepovšimnout, že letos uplynulo 120 let od data položení základního kamene ke stavbě uhříněveské sokolovny (viz významné události na našich stránkách). Téhož roku byla také sokolovna slavnostně otevřena. Stavba přišla na 7.500 zlatých. Oslavy 700 let narození krále a císaře Karla IV. toto výročí...