Výlet do Lednice

17.10.2016

výbor TJ SOKOL - Uhříněves připravil na podzimní dny celodenní výlet na zámek Lednice. Prohlédli jsme si vybrané reprezentační prostory zámku, rozsáhlý skleník, krásný zámek parku, kde lze spatřit i další pamětihodnosti areálu nebo absolvovat romantickou projížďku lodí Valtice po ramenu řeky Dyje k Minaretu, provázenou výkladem o historii a zajímavostech bývalého lichtenštejnského panství.

Termín: sobota 17. září 2016
Doprava: autobus CK KIWI

Cena: člen TJ SOKOL Uhříněves 160,- Kč, ostatní účastníci = nečlenové jednoty 660,- Kč

Cena zahrnuje dopravu, průvodkyni CK KIWI + tištěný dokument s informacemi o navštíveném místě. Cena nezahrnuje vstupy a stravování. Vstupy pro skupinu je nutné předem objednat, vstupné bude vybráno od každého účastníka během cesty:
• prohlídka reprezentačních sálů = základní okruh (50 minut, cena: dospělí 180,- Kč, snížené =senior 65+ nebo držitel průkazu ZTP 125,- Kč)
• skleník (cena: dospělí 60 Kč, snížené 40,- Kč)
• minaret (cena: dospělí 50 Kč, snížené 30,- Kč)
• jednosměrná plavba mezi zámkem a minaretem (25 min, 140,- Kč).
Svačinu nebo oběd si  s sebou, případně je možné využít služeb kavárny na čestném nádvoří nebo nedaleké restaurace ONYX (Malinovského 27) v blízkosti zámku.

Sraz: v 6:45 hod. na parkovišti u Normy, odjezd 7:00 hod.

Předpokládaný návrat do Uhříněvsi kolem 18:00 hod.

Přihlášky na zájezd u Michala Klicha v uhříněveském muzeu (telefon 606836639) nebo u Hany Novákové
(telefon 603162560), společně se zaplacenou cenou zájezdu, a to nejpozději do 2. září 2016.

Za výbor TJ SOKOL Uhříněves
Hana Nováková, jednatelka