2020

Od března 2020 do června byl vyhlášen nouzový stav kvůli pandemii Covid 19, tudíž byly zakázány veškeré akce jak společenské tak sportovní. Sokolovna byla zavřena.

V červnu se uskutečnila zpožděná valná hromada.


Od pondělí 12.10.2020 byla sokolovna na dobu neurčitou do odvolání.
Řídili jsme se nařízením vlády v rámci nových opatření proti šíření koronaviru, kdy byla uzavřena vnitřní sportoviště až do konce roku.


Dne 18. 11. 2020 byla podepsána smlouva o prodeji pozemku tak, jak bylo schváleno valnou hromadou.

MÚ bude pozemek využije výhradně ke zpřístupnění veřejnosti, na vybudování veřejného prostoru, stavby veřejné vybavenosti či stavby pro služby sloužící veřejnosti, zejména pak občanům MČ Praha 22. 

Nebyly uskutečněny žádné výlety ani jiné společenské nebo sportovní akce.