2019

Adventní čas jsme si zpestřili návštěvou historického území Horní Lužice s velkým množstvím dochovaných a důkladně rekonstruovaných památek.

Kroměříž

12.10.2019

Náše cesta na druhý podzimní výlet roku 2019 vedla tentokrát až na Moravu, kde jsme měli možnost navštívit jeden z pokladů UNECSO na území České republiky a to arcibiskupský zámek v Kroměříži a jeho skvostné zahrady - Květnou a Podzámeckou.

Šumava

18.09.2019

Navštívili jsme kouzelnou a tak trochu melancholickou Šumavu.

V rámci nového cyklu "Poznáváme pražské památky", jsme měli unikátní možnost navštívit vládní salonky na Masarykově a Wilsonově nádraží a poté uskutečnili prohlídku nově rekonstruované budovy Národního muzea.

Navštívili jsme malebné město Bechyně, známé výrobou keramiky a lázněmi na léčbu pohybového ústrojí. Město má jednu z nejhodnotnějších městských památkových zón. Prohlédli jsme si renesanční zámek, který nechal Petr Vok z Rožmberka přestavět z původně gotického hradu na své hlavní a nejmilejší sídlo. Zde se také oženil s Kateřinou z Ludanic....

Břevnovský klášter (plným názvem Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově) je nejstarší český mužský klášter, nacházející se v pražské čtvrti Břevnov. Založil jej roku 993 kníže Boleslav II. a pražský biskupVojtěch. Od počátku v něm sídlí mnišská komunita benediktinů, která sem přišla z dolnobavorského kláštera...

Výbor si dovoluje vyhradit příp. změnu termínu či místa výletu, přitom každá změna bude zveřejněna v aktualitách našich stránek.

Usnesení

23.02.2019

Valné hromady TJ SOKOL Uhříněves konané v sobotu 23. února 2019
od 14,15 hodin v Uhříněveském muzeu.

ZPRÁVA O ČINNOSTI TJ SOKOL UHŘÍNĚVES ZA ROK 2018 - schválená valnou hromadou

Od uplynulé Valné hromady naše řady opustila:
sestra Marta Procenková. Prosím všechny přítomné, aby minutou ticha uctili památku zesnulé členky.

Za uplynulé období od poslední Valné hromady v únoru 2017 byl výbor jednoty 7 členný a pracoval v tomto složení:
starosta: br. Tomáš BĚLINA
místostarosta: ses. Eleonora TUNZEROVÁ
jednatel: ses. Ing. Hana NOVÁKOVÁ
hospodář: br. Ing. Michal KLICH
členové: ses. Stanislava DROZENOVÁ, ses. Vlasta LUSTIGOVÁ,
br. Petr KOŘÍNEK

Za rok 2018 se uskutečnilo 10 řádných výborových schůzí. Výbor se scházel podle potřeby. Průměrná účast členů výboru na jednáních byla cca 96 %. Výborové schůze se konaly v prostorách Uhříněveského muzea.

Výbor řešil provozní a operativní záležitosti. Kromě jiného se opakovaně zabýval stále aktuální otázkou zamykání a zajištění velkého/ generálního úklidu sokolovny. Realizace úklidu je plánována o jarních prázdninách. Znovu apelujeme na všechny členy, aby před svým odchodem zkontrolovali stav sokolovny a zejména po sobě prostory pečlivě zamykali. Tuto výzvu jsme samozřejmě směrovali také do základní školy, která naší sokolovnu využívá v dopoledních hodinách.

Počátkem února 2018 byla provedena inventura cvičebních pomůcek, nepoužívané a poškozené věci byly odvezeny do sběrného dvora. Rovněž poškozený stůl na stolní tenis bude odvezen do sběrného dvora.

Členská základna - počet členů jednoty k 31. 12. 2018 byl 84
oddíl                                             počet členů             % členské základny

Badminton                                           8                                         9
Divadelní spolek UCHO                    17                                       20
Ženy                                                     19                                       23
Přispívající                                          40                                       48

CELKEM                                              84                                     100

K 31.12.2018 došlo ve srovnání s rokem 2017 k mírnému poklesu členské základny (úbytek o 3 osoby). Výhled do budoucna je však optimistický, neboť tato valná hromada dnes schválila rekordní počet - 20 nových členů a vytvoření nového oddílu Ping-pongu, který bude mít celkem 6 členů.

Divadelní soubor UCHO

Rok 2018 byl pro divadelní soubor UCHO významný, přelomový a proto také nabitý.

V únoru proběhl tradiční karneval pro děti a maškarní ples pro dospělé. V březnu se uskutečnily reprízy her z repertoáru roku 2017 - "Jako koule" v Lipanech, "Nad hladinu" (pohádka Malá mořská víla) pro žáky ZŠ Jandusů, "Poslední šance" v Satalicích. "Pošťácká pohádka" byla zahrána na Dni železnice ve Zdicích tematicky v železničním vagonu. S touto pohádkou se UCHO zúčastnilo přehlídky oblastních divadel Popad, kde uspěla hned ve třech kategoriích (nejlepší scéna - Petr Kořínek, české uznání za ženský herecký výkon ve vedlejší roli - Veronika Špalková Kuželová a nejlepší pohádka - cena diváků).

DS UCHO nastudovalo u příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československa velice zdařilé představení z per Karla a Josefa Čapků "Ze života hmyzu" v režii Daniela F. Jenšíka a Lukáše Bárty. Premiéra proběhla dne 21. 6. 2018 v Divadle U22. Součástí představení byla i fotografická výstava, která mapovala 20 let života souboru. Vlastnímu představení předcházel zdařilý dokument o vzniku souboru, který byl tak trochu také vzpomínkou na zakládajícího člena Jitku Petříka. Repríza hry "Ze života hmyzu" proběhla na letní scéně v Louňovicích.

V červnu oslavila neuvěřitelné 40. výročí ještě jedna oblíbená akce - PO-PO-LES neboli Pochod pohádkovým lesem, kde na účastníky čekaly všemožné pohádkové postavy a soutěže.

V den dušiček, 2. listopadu, navázalo UCHO na předchozí rok a uspořádalo znovu akci pro děti i dospělé s názvem "Stezka zbloudilých duší". Během cca 1,5 km pochodu Oborou (start byl u Židovského hřbitova) na účastníky čekali loupežníci, bludičky, smrtka, oběšenci a další hrůzy naši obory. Bojovka se opět moc líbila.

Adventní akce vyvrcholily opět vydařeným autorským představením DS UCHO "Živý Betlém před 100 lety" spojeným s darováním betlémského světla, tentokrát před kostelem Všech Svatých.

Ženy cvičily vždy ve středu s průměrnou účastí 15 žen.
Výbor děkuje sestře S. Drozenové, E. Tunzerové a E. Mazáčové za velice zajímavé a úspěšné vedení cvičení žen.

DALŠÍ AKCE JEDNOTY:

Dne 2.5.2018 jsme se zúčastnili pietní akce pořádané MČ Praha 22 ke Dni vítězství na Husově náměstí. Z prostředků jednoty byl zakoupen smuteční věnec, který zástupci jednoty položili k pomníku padlých.

V sobotu 12. května 2018 jsme společně s Klubem seniorů Uhříněves pořádali v Divadle U22 také již tradiční kulturní odpoledne ke Svátku matek.

Jednota se samozřejmě zapojila do akcí pořádaných MČ Praha 22 v rámci oslav pořádaným ke "100. výročí "Republiky". Pietního aktu u pomníku padlých na Husově náměstí dne 25. 10. 2018 se za jednotu zúčastnili T. Bělina, M. Klich, B. Zajícová - z prostředků jednoty byl zakoupen věnec. Následovaly oslavy na nádvoří Uhříněveského pivovaru, kde vystoupil divadelní spolek UCHO s příjezdem.TG.Masaryka a krátkou scénkou.

Koncem roku 2018 byl nastaven pilotní projekt, který bude podporovat návštěvy divadelních představení profesionálních i amatérských souborů. Na tyto akce se bude poskytovat příspěvek obdobně jako je tomu u turistických akcí. Garantem tohoto projektu je Petr Kořínek.

V roce 2018 bylo pro členy jednoty realizováno 7 jednodenních výletů (o 2 více než v předchozím roce):

 • 27. dubna výlet vlakem na proslulou jarní výstavu cibulovin Flora Olomouc spojenou s návštěvou metropole Hané - Olomouce.
 • 30. května výlet po vlastní ose/osobními vozy do ondřejovské hvězdárny k proslulému "Dvoumetru" a dále po stopách kocoura Mikeše do nedalekých Hrusic.
 • 6. června výlet po vlastní ose/osobními vozy na večerní prohlídku zámku Konopiště. Prohlídka s názvem "Žofie Chotková, milovaná žena následníka trůnu" připomínala 150 let od narození vévodkyně Žofie.
 • 29. srpna výlet s CK KIWI do národního parku Česko-saské Švýcarsko. Prohlédli jsme si Panskou skálu, tzv. kamenné varhany, kde právě ČT- studio Ostrava natáčela pohádku Hodinářův učeň. Měli jsme možnost se seznámit s pohádkovými bytostmi při projížďce lodičkou Edmundovou soutěskou na říčce Kamenici. Shlédli jsme bizarní skalní útvary na německé straně vč. skalního mostu Bastei.
 • 29. září výlet s CK KIWI do Sezimova ústí s návštěvou "Benešovy vily" a dále do Českého Krumlova. Zde se nám podařilo navštívit kromě jiného unikátní zámecké barokní divadlo.
 • 13. října výlet s CK KIWI do oblasti národního parku Podyjí. Prohlédli jsme si na zámek Vranov nad Dyjí, kde se točila pohádka Nesmrtelná teta. Na rakouském území jsme navštívili proslulou vinařskou oblast s malebným městečkem Retz s největším vinařským sklepem ve střední Evropě.
 • 5. prosince výlet s CK KIWI "adventní Míšeň" s prohlídkou světoznámé porcelánky, historického centra města a návštěvou adventních trhů. Odpoledne jsme navštívili zámek Moritzburg, kde se pravidelně v tomto čase koná výstava kultovní vánoční pohádky, nedávno zesnulého režiséra Václava Vorlíčka, "Tři oříšky pro Popelku".
 • na cvičení v sokolovně byly uzavřeny nové smlouvy od školního roku 2018/2019 s těmito subjekty:
 • aerobick - pí. Iveta Breburdová
 • karate - p. Michal Starý
 • cvičení rodičů s dětmi -SHM Klub Uhříněves - Kolovraty
 • streetdance - pí. Iva Bičišťová
 • tai-chi - OS Thai-chi
 • ping-pong - Dům dětí a mládeže DŮM UM
 • tělocvik - ZŠ bří. Jandusů

Cvičení probíhá podle vypracovaného rozvrhu hodin, který je zveřejněn na našich webových stránkách.

 • úklid a správcovství sokolovny provádí nadále br. Radan Teslík.

· pokračují smlouvy

 • na nájem pruhu pozemku za oborou s manželi Kovaříkovými
 • pojišťovna Kooperativa - pojištění rizik
 • kontrola nářadí - Sportservis
 • byly uzavřeny tyto nové smlouvy:
 • podepsali jsme smlouvy s Úřadem městské části Praha 22 a byly nám poskytnuty dotace v celkové výši 80.000,- Kč:
 • 50.000,- Kč - nastudování hry k 20. výročí DS UCHO
 • 20.000,- Kč - na činnost TJ SOKOL
 • 10.000,- Kč - na činnost DS UCHO

Česká spořitelna, a.s. ukončila přijímání příkazů k úhradě formou písemných dokumentů. Z toho důvodu bylo výborem jednoty odsouhlaseno založení nového účtu na místní pobočce a zřízení internetového bankovnictví "George" a platební karty (svěřena do dispozice hospodáře M. Klicha). Na tento účet byla dne 1.10.2018 převedena pohotovostní částka 250.000 Kč na běžné financování činnosti jednoty. Dispoziční právo k účtu má T. Bělina, H. Nováková, M. Klich s tím, že podpis k realizaci transakce musí být vždy 2 osobami. Vzhledem k nejisté situaci na finančních trzích se zatím odložil zamýšlený přesun volných zdrojů do jiného bankovního domu. Peníze zůstanou uloženy na stávajícím účtu u České spořitelny, ke kterému bohužel nešlo zřídit internetové bankovnictví. Situaci na bankovním trhu bude výbor stále monitorovat.

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA v roce 2018

91 LET - ses. Viluška Bechyňová
88 LET - ses. Libuše Votavová, Helena Kubištová
86 LET - ses. Blanka Zajícová
85 LET - ses.Miroslava Křepelková
80 LET - br. Jiří Zahradník
75 LET - ses. Stanislava Drozenová, Květa Lišková,       Miroslava  Růžičková, Jindřiška Zahradníková, br. František Vohralík
70 LET - ses. Věra Pauerová, Helena Flíglová

WEBOVÉ STRÁNKY

Máme velice pěkné internetové stránky, na kterých najdete základní informace o historii jednoty dle jednotlivých let, složení výboru, stanovy, rozvrh hodin = využití sokolovny, jsou zde zveřejňovány plánované akce či články k významným výročím jednoty, našeho města apod. Opustili jsme původní platformu, kterou připravil bývalý člen jednoty Martin Janda a to nejen z důvodu, že expirovala lhůta pro jejich využívání. Naše stránky jsou nyní barevnější, zajímavější a aktuální. Na internetové stránky je možné se dostat proklikem ze stránek městské části Praha 22 nebo zadat do internetového prohlížeče adresu
www.sokol-uhrineves.cz 

IVENTARIZACE

V lednu 2019 byla provedena inventarizační komisí ve složení sestry
E. Tunzerová, S. Drozenová, inventarizace majetku k 31.12.2018 s výsledkem - bez závad.

H. Nováková, 22.2.2019