Usnesení

23.02.2019

Usnesení

Valné hromady TJ SOKOL Uhříněves konané v sobotu 23. února 2019
od 14,15 hodin v Uhříněveském muzeu.

Valná hromada TJ Sokol Uhříněves se usnesla a uložila Výboru TJ zajistit v příštím období tj. v roce 2019 :

  1. Zplnomocňuje Výbor TJ SOKOL Uhříněves:
  • v roce 2019 se řídit schváleným plánem činnosti a rozpočtem
  1. Valná hromada se usnáší:
  • práci výboru za uplynulé období tj. za rok 2018 udělit absolutorium
  • souhlasí s tím, aby jednota pořádala sportovní a kulturní akce, které ji nezatíží vyššími náklady než 100.000,00,- Kč vč. DPH za rok
  • souhlasí s vytvořením nového oddílu - oddílu ping-pongu
  • schvaluje přijetí nových členů

V Praze 23.02.2019

Podepsáni členové komise pro návrh usnesení:

Eleonora TUNZEROVÁ v.r.            Stanislava DROZENOVÁ v.r.               Bronislava VOHRALÍKOVÁ v.r.