Adventní Budyšín a Zhořelec

04.12.2019

Adventní čas jsme si zpestřili návštěvou historického území Horní Lužice s velkým množstvím dochovaných a důkladně rekonstruovaných památek.

Naše cesta vedla nejdříve do Budyšína (německy Bautzen) města, které leží na horním toku řeky Sprévy. V historickém centru se nacházejí významné památky (hrad Ortenburg, obranné věže a zejména dominanta města - gotická katedrála sv. Petra, ale také Hexenhaus - dům čarodějnice. Budyšín se vyznačuje soužitím dvou kultur, jimiž jsou většinová kultura německá a menšinová lužickosrbská. Ve městě jsme mohli spatřit dvojjazyčně značené ulice. Budyšín je často a právem nazýván městem věží. Je též známé výrobou hořčice, o čemž jsme se mohli přesvědčit na ochutnávce a též jsme si mohli přivézt i domů.
https://poznavani.luzice.cz/home/kulturni/budysin.dot   

Druhým navštíveným městem byl  Zhořelec (německy Gerlitz), ležící na levém břehu řeky Nisy. Jde o nejvýchodnější město Německa na státní hranici s Polskem. Město je plné skvostných staveb z období gotiky až po secesi - má na 4.000 památkově chráněných objektů. Tím se řadí mezi nejkrásnější památkové rezervace ve střední Evropě. 

Bohužel adventní trhy ještě nebyly v provozu zcela, takže jsme byli svědky jak se trhy připravují, ale punče a klobásek jsme si stejně užili.