Lodí po Vltavě

10.09.2022

Lodní výlet na Slapy a zpět historickým kolesovým parníkem Vltava


V 7.00 hod. jsme se autobusem vypraveným jen pro nás přepravili až na Jiráskův most. Odtud jsme to měli na Rašínovo nábřeží už jen kousek. A v 8.00 hod jsme se nalodili. Bylo celkem chladněji, takže jsme se téměř  všichni usadili v dolní palubě. Ale už po zvednutí kotvy jsme pomalu a jistě vylézali na horní palubu, abychom viděli co nejvíce. A opravdu bylo na co se dívat. I počasí se umoudřilo a bylo příjemně teplo.

Blíží se 18. hod. a už se zase blížíme k domovu. V klidu jsme se vylodili a opět jdeme na zastávku autobusu, který nás odveze do Uhříněvsi. A na závěr zhodnocení výletu: bezvadně připravený,  naše starostka Hanka nám připravila 21 stránkový výklad o Vltavě i s obrázky, který jsme si mohli vytisknout a vzít s sebou nebo studovat doma. Od Pražské paroplavební společnosti každý účastník obdržel Pamětní list a my si odnášíme úžasné zážitky z plavby a výbornou náladu ze společně strávených chvil.