Lodí po Vltavě

29.07.2022

Lodní výlet na Slapy a zpět historickým kolesovým parníkem

Vážená sestro, vážený bratře,

výbor TJ SOKOL - Uhříněves připravuje na září 2022 celodenní lodní výlet na Slapy. Vyplujeme na jednu z nejtradičnějších plaveb, jejíž historie sahá až do konce 19. století. Plavba na Slapy krásnou přírodou Vám přinese den plný pohody, relaxace a překrásných zážitků. Po cestě uvidíte malebná vltavská zákoutí, krásnou okolní přírodu nebo starobylou obec Davli. Čeká vás odborný výklad, seznámení se s historickým kolesovým parníkem Vltavou, proplutí několika plavebními komorami a zastávka pod Slapskou přehradou. Délka plavby je 9,5 hodiny. Během plavby na Vás čeká lehké občerstvení ve formě kávy a zákusku.

Termín: sobota 10. září 2022

Doprava: ještě řešíme, buď objednaným autobusem na místo kotviště parníku (Rašínovou nábřeží) a zpět nebo úspornější varianta z Uhříněvsi ráno vlakem do Vršovic a pak dále tramvají č. 17 a večer na nás bude čekat objednaným autobus. Bude upřesněno dodatečně.

Cena: člen TJ SOKOL Uhříněves 400,- Kč

ostatní účastníci = nečlenové jednoty 1.150 Kč

Cena zahrnuje dopravu, zpáteční lodní lístek a občerstvení na lodi

Předpokládaný odjezd z Uhříněvsi: 7:00 hod., odplutí z Rašínova nábřeží je v 8:30 hod

Předpokládaný návrat na Rašínovo nábřeží: 17:30 hod.

Pojištění: nezapomeňte si kartičku své zdravotní pojišťovny

Lodní lístky musíme objednat a zaplatit s velkým předstihem, neboť o plavby po Vltavě je velký zájem. Proto Vás prosím, abyste mi nejpozději do pondělí 8.8.2022, na email: hana.novakova639@seznam.cz, zaslali závaznou přihlášku, abychom mohli včas provést rezervaci a platbu za celou skupinu.