Památky UNESCO v České Republice

01.01.2021

Na Seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO jsou zapsány kulturní památky a přírodní lokality, které musí splňovat některé z deseti potřebných kritérií. Zapsaná památka nebo přírodní lokalita musí např. být mistrovským dílem lidského génia nebo výjimečným příkladem vzájemné výměny hodnot v čase nebo v rámci určitého kulturního okruhu, musí být mimořádným příkladem určitého typu architektury nebo přírodního celku dokumentujícího určité stádium lidského vývoje, musí být výjimečným svědectvím kulturních tradic současné nebo zaniklé civilizace nebo jedinečným příkladem lidského obydlí. Co se týče přírodních fenoménů, musí to být fenomén s vysokou estetickou hodnotou a výjimečnou krásou nebo příklad dokumentující ekologické a biologické procesy týkající se určitého ekosystému nebo musí být jedinečným příkladem vývoje geologických procesů.

Zjednodušeně: "Ano, toto je cosi, co je na celém světě výjimečné a jedinečné, je to cosi, co je našim společným dědictvím, je to něco, co se zavazujeme chránit jeden pro druhého a v zájmu nás všech - národů světa."

Bývalé Československo ratifikovalo mezinárodní Úmluvu o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví v roce 1991 a od té doby se podařilo zapsat na Seznam světového dědictví UNESCO již celkem 14 míst z celé České republiky. Můžeme tedy hrdě prohlásit Českou republiku za "UNESCO velmoc". Dodejme, že UNESCO je anglická zkratka názvu United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, tedy Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu.

První naše památky se na seznam dostaly v roce 1992 a patřila k nim historická centra v Praze, Českém Krumlově a Telči. V současnosti je na seznam zapsáno 14 našich kulturních památek. Jsou jimi (kromě již jmenovaných): Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou (1994), Historické jádro Kutné Hory s chrámem svaté Barbory a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci (1995), Lednicko-valtický areál (1996), Jihočeská ves Holašovice (1998), Komplex Arcibiskupského zámku a Květné a Podzámecké zahrady v Kroměříži (1998), Renesanční zámecký areál v Litomyšli (1999), Barokní čestný sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci (2000), Brněnská funkcionalistická vila Tugendhat (2001), Židovská čtvrť a areál benediktinského kláštera s bazilikou svatého Prokopa v Třebíči (2003), Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří (2019) s německým Saskem, Kladrubský hřebčín (2019).

Důvodem zapsání: Zahrady a zámek v Kroměříži jsou obzvláště celistvým a dobře zachovalým příkladem barokní šlechtické rezidence. Květná zahrada si zachovala svůj původní barokní vzhled a v minulosti sloužila jako vzor pro vznik dalších barokních zahrad v oblasti střední Evropy. 

Každá památka, která se chce dostat do Seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO musí být předem zapsaná na předběžném seznamu a projít hodnocením odborníků. O tom, že hodnocení je velice přísné se přesvědčilo již několik našich památek, které raději svou přihlášku stáhly, než aby riskovaly záporné stanovisko komise (např. Žatec). UNESCO totiž druhou šance nedává, odmítnutí znamená definitivní konec naděje dostat se na prestižní seznam. V případě stažení má navrhovaná památka možnost opravit vytýkané věci a zkusit žádost podat znovu.

Při pohledu z české kotliny může hodně památek vypadat unikátně, neměli bychom ale zapomínat na to, že zatímco se praotec Čech rozkoukávat z Řípu aby vyhledal "zemi zaslíbenou" tak na indických pláních u Khadžuráha (město nedaleko Ágry) umělci vysekávali do chrámů sochy, které svou unikátností spojenou s erotičností překvapují návštěvníka i po více než tisíci letech.

Umístění na prestižním seznamu není nastálo a v případě porušení pravidel může být lokalita ze seznamu vyškrtnuta. To byl v roce 2009 případ německých Drážďan, kde postavili přes Labe nový most, který narušil atmosféru města. Tímto směrem má nakročeno také Vídeň kvůli plánované výstavbě v centru města nebo také naše matička Praha. Důvodem by mohla být výstavba nových mrakodrapů na pražské Pankráci, které svou výškou přes 100 metrů podle odborníků UNESCO poruší panorama města. 

Národní hřebčín Kladruby nad Labem - stáje a zámek v Kladrubech nad Labem

Národní hřebčín pod patronací UNESCO zve všechny návštěvníky do nově zrekonstruovaného areálu v Kladrubech nad Labem. Můžete se těšit na prohlídky stájí, zámku, kočárovny a postrojovny, muzea kladrubského chovu koní, do lesovny se simulátorem jízdy v kočáře a také na rozhlednu.

Zámek Litomyšl - renesanční zámek s unikátní sgrafitovou výzdobou

Zámek je zapsán na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO jako příklad středoevropské šlechtické rezidence z období renesance.

Arcibiskupský zámek Kroměříž - rezidence olomouckých biskupů

V minulosti letní sídlo olomouckých arcibiskupů s obrazárnou a rozsáhlou knihovnou, památka UNESCO. Sněmovní sál bývá označován za jeden z nejkrásnějších rokokových interiérů v České republice, natáčel se tu například film Amadeus režiséra Miloše Formana.

Květná zahrada v Kroměříži - půvabný Libosad

Při obnově města, zničeného třicetiletou válkou, vybudovali italští architekti F. Luchese a P. G. Tencalla na neplodné a bažinaté půdě za hradbami půvabnou pozdně renesanční zahradu. Prostředí zahrady je využíváno k výstavám, koncertům, slavnostem a především návštěvám návštěvníků.

Průhonický park - zahrady s puncem UNESCO

Pohádková příroda pouze pár kilometrů od hranic hlavního města - to je Průhonický zámecký park, ve kterém byla natočena řada pohádek. Jeden z největších přírodně krajinářských parků v Evropě s rozlohou 240 hektarů se nachází v členitém údolí meandrující říčky Botič.

Chrám sv. Barbory Kutná Hora - gotická památka UNESCO

Unikátní dílo vrcholné a pozdně gotické architektury, založené roku 1388, je spolu s historickým jádrem města zapsané na seznamu památek UNESCO. Podle historických pramenů měla velkolepá stavba dosahovat dvojnásobku dnešní délky.

Pražský hrad - nejnavštěvovanější klenot země

Pražský hrad, který je tradičním sídlem českých panovníků a od roku 1918 také sídlem prezidenta republiky, je nejnavštěvovanější památkou Česka. Postupnými přístavbami a úpravami Pražského hradu vznikl jeden z největších hradních komplexů na světě, který denně navštěvují tisíce návštěvníků.

Praha - Malá Strana

Jedna z nejstarších a nejhezčích částí Prahy se rozkládá mezi Vltavou a Pražským hradem. Ve spleti romantických dlážděných ulic se spoustou malebných domů, paláců a kostelů čeká celá řada dalších atraktivních míst, namátkou ostrov Kampa, barokní chrám sv. Mikuláše nebo barokní palácové zahrady.

Vila Tugendhat - funkcionalistický skvost v Brně

Stěžejní dílo funkcionalistické architektury, Vilu Tugendhat, si prohlédnete v Brně - Černých Polích. Vznikla v letech 1929-1930 podle projektu německého architekta Ludwiga Miese van der Rohe. Ten vypracoval návrh stavby v roce 1928 na žádost manželů Tugendhatových.

Zelená hora - poutní kostel sv. Jana Nepomuckého u Žďáru nad Sázavou

Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou je národní kulturní památka zapsaná na Seznamu světového dědictví UNESCO. Byl postaven na začátku 20. let 18. století a je nepochybně nejosobitějším dílem J. B. Santiniho Aichla.

Podzámecká zahrada v Kroměříži

Původně užitková a květinová zahrada se v 17. století proměnila v nádhernou barokní zahradu, architektonicky propojenou se zahradním průčelím zámku. Vzácné rostliny a dřeviny doplňují potůčky a rybníky, romantické malé stavby i originální sochařská výzdoba.

Praha - Nové Město

Přijet do Prahy a nepoznat alespoň část Nového Města je skoro nemožné: na jeho území leží část Hlavního nádraží, ústřední autobusové nádraží Florenc i Masarykovo nádraží, rušné Václavské náměstí, Příkopy a Národní třída, a procházejí jím všechny tři linky metra i řada tramvajových linek.

Praha - Staré Město

Staré Město sice už dávno není prvním mezi městy království českého, ale zato stále patří mezi nejhezčí a nejvyhledávanější částí Prahy. Historické centrum hlavního města, zapsané mezi památkami UNESCO, je plné památek, obchodů, kaváren a restaurací a prochází jím takzvaná Královská cesta.

Hrad a zámek Český Krumlov - prohlídka perly UNESCO

Státní hrad a zámek Český Krumlov je významným a velmi vyhledávaným turistickým místem. Veřejnosti je otevřen od dubna do října. Celý areál hradu a zámku je průchozí, veřejnosti přístupný a v sezóně, zvláště v podvečer, je nevšedním zážitkem procházka jednotlivými nádvořími.

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře - Sedlci

Klášter cisterciáků je nejstarším klášterem řádu v ČR z roku 1142. V posledních letech prodělala katedrála celkovou rekonstrukci a je opět otevřena pro veřejnost. Ve zdech katedrály objevili restaurátoři během svých prací ostatky pohřbených mnichů.

Náměstí Zachariáše z Hradce v Telči - renesanční perla na seznamu UNESCO

Telč, město s neopakovatelnou pohádkovou atmosférou, je na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO zapsáno od roku 1992. Při procházce historickým centrem se snadno dokážete přenést o pár staletí zpět, kdy úzkými uličkami jezdily místo aut kočáry.

Holašovice - unikátní prohlídka selského baroka

Fenoménem Holašovic je selské baroko. Vesnice se pyšní zápisem na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Na "nejkrásnější české návsi" v Holašovicích se v roce 1975 natáčela filmová verze Smetanovy opery Prodaná nevěsta.

Bazilika sv. Prokopa v Třebíči

Bazilika vyrostla v době, kdy se ve Francii začaly k nebi vzpínat první gotické katedrály, ale v jižním Německu ještě stavěly chrámy podobná spíš antickým stavbám. Jedinečné prolnutí evropských vlivů na pomezí románského a gotického slohu vedlo v roce 2003 k zapsání stavby na seznam UNESCO.

Lednicko-valtický areál - památky a příroda

Lednicko-valtický areál na jižní Moravě zpřístupňuje turistům kromě rozlehlého parku několik památek, které zde zanechal slavný rod Lichtenštejnů. Kromě zámků v Lednici a ve Valticích najdete v parkově upravené krajině řadu drobných staveb.

Židovská čtvrť v Třebíči - zapsána na seznam Unesco

Je unikátním souborem 123 dochovaných domů. Mezi ně patří například 2 synagogy, židovské muzeum, budova židovské radnice, rabinátu, dále pak chudobinec, nemocnice a dvě školy. Židovská čtvrť je volně přístupná.

Monumentální barokní sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci

Barokní 35 metrů vysoký sloup Nejsvětější Trojice na Horním náměstí v Olomouci je nejvelkolepější a nejvyšší stavba svého druhu v České republice.

Montanregion Krušné hory - hornická kulturní krajina Erzgebirge

Historická těžba drahých a obecných kovů formovala celkový vývoj Krušných hor a ovlivňovala život na obou stranách česko-německé hranice. Technické památky, urbanistické celky a množství nemateriálních aspektů vytvořily v průběhu osmi staletí jedinečnou kulturní krajinu, která je zapsána v UNESCO.V rámci programu našich výletů jsme již 4 české památky UNESCO navštívili.