Výlet do Sezimova ústí a Českého Krumlova

29.09.2018

V sobotu 29.9.2018 jsme podnikli jednodenní výlet do Sezimova Ústí, kde jsme měli objednanou prohlídku vily Hany a Edvarda Benešových, ale předtím jsme se zastavili na náměstí u jedinečných slunečních hodin. 

Prohlédli jsme si útulnou vilu Benešových i velký park kolem a hrobku, kde jsme položili kytici k uctění jejich památky.

A pokračovali jsme  do Českého Krumlova, sídelního města mnoha mocných českých rodů. Město je od roku 1992 zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO, což se odrazilo i v návštěvnosti tohoto krásného města turisty - málem není slyšet češtinu.  Perlou je renezanční zámek na ostrohu nad řekou, po Pražském hradu je nejrozsáhlejší v Čechách, s dvěma divadly - jedinečným zámeckým z r. 1682 a přírodním s otáčivým hledištěm, umístěným v nádherném parku před letohrádkem Bellarie.